Thông Báo: Chương trình Đại Lễ Phật Đản sẽ được tổ chức vào Chủ Nhật ngày 8 tháng 05 năm 2022
New Video:
HT Thích Thanh Từ:
HT Thích Thông Tạng:
Chư Tôn Đức Tăng Ni:
Sinh Hoạt tại TV Trúc Lâm Minh Chánh: