English
Thông Báo:
  1. Chương trình khóa tu mùa xuân 2023 sẽ bắt đầu thứ sáu 26-5-2023 (mùng 8 tháng 4 năm Quý Mão) và thứ bảy 27-5-2023 (mùng 9 tháng 4 năm Quý Mão)
  2. Chương trình Lễ Phật Đản 2023 sẽ bắt đầu chủ nhật 28-5-2023 (mùng 10 tháng 4 năm Quý Mão)
New Video:
HT Thích Thanh Từ:
HT Thích Thông Tạng:
Chư Tôn Đức Tăng Ni:
Sinh Hoạt tại TV Trúc Lâm Minh Chánh: