English

Mọi thư từ liên lạc xin gửi về:
Vietnamese Buddhist Meditation Congregation
Thiền Viện Trúc Lâm Minh Chánh
13440 SE 192nd St
Renton, WA 98058
Tel: (253) 631-7346
Email: tlminhchanh@yahoo.com

Mọi đóng góp hay ý kiến, xin điền vào đơn sau đây:
Họ tên *
Email *
Điện thoại
Tiêu đề
Nội dung *