English
Thông Báo:
  1. Chương trình Tết sẽ bắt đầu thứ sáu 9-2-2024 (mùng 30 tháng chạp năm Quý Mão) đến thứ hai 12-2-2024 (mùng 3 tháng giêng năm Giáp Thìn)
New Video:
HT Thích Thanh Từ:
HT Thích Thông Tạng:
Chư Tôn Đức Tăng Ni:
Sinh Hoạt tại TV Trúc Lâm Minh Chánh: