1. Tết Trung Thu 15/9/2019
 2. Khóa tu mùa hè 2019/6/21-23
 3. Đại Lễ Phật Đản 1/2 (12/5/2019): Thái Phạm
 4. Đại Lễ Phật Đản 2/2 (12/5/2019): Thái Phạm
 5. Đại Lễ Phật Đản (12/5/2019): Chơn An Tuệ
 6. Lễ Hằng Thuận: Hương & Larry Morimoto (6/4/2019)
 7. Lễ Phật Nhập Niết Bàn (17/3/2019)
 8. Tết Thượng Nguyên Kỷ Hợi (2019/02/17)
 9. Phật Thành Đạo (2019/01/13)
 10. Đại Lễ Vu Lan (2018/08/19)
 11. Lễ Vía Quan Âm (29/7/2018)
 12. Ni Sư Thuần Bạch ghé TVTL Minh Chánh (14/7/2018)
 13. Hành hương Washington & Oregon (5-8/7/2018)
 14. Hành Hương photo Washington & Oregon 2018/7/5-8 (1/2)
 15. Hành Hương photo Washington & Oregon 2018/7/5-8 (2/2)
 16. Đại Lễ Phật Đản (27/5/2018)
 17. Ni Sư Thuần Chánh ghé TLMC (6/5/2018)
 18. Đúc Tượng Phật (22/4/2018)
 19. Lễ Phật Nhập Niết Bàn (1/4/2018)
 20. Tết Mậu Tuất (15-19/2/2018)
 21. Lễ Phật thành đạo (28-20/1/2018)
 22. hành hương Tích Lan & Miến Điện (27/12/2017-12/1/2018) do anh Quang Đức
 23. 8 ngày du lịch Dubai (13-20/1/2018)
 24. 8 ngày hành hương tại Miến Điện (4-13/1/2018)
 25. 8 ngày hành hương tại Tích Lan (28/12/2017-4/1/2018)
 26. Đại Lễ Vu Lan PL 2561 (27/8/2017)
 27. Đại Lễ Phật Đản 2561 (7/5/2017)
 28. Hành hương Vancouver BC, Canada (7-9/4/2017)
 29. Đức Phật Nhập Niết Bàn (12/3/2107)
 30. Xuân Đinh Dậu - mùng 2 (29/2/2017)
 31. video mùng 2 (29/1/2017)
 32. Đêm Phổ Trà (giao thừa) (27/1/2017)
 33. Mừng Phật Thành Đạo (8/1/2017)
 34. Đại Lễ Phật Đản (16/5/2016)
 35. Hành Hương Ấn Độ 2016
 36. Hành Hương Việt Nam 2015 (by CAT) 1/2
 37. Hành Hương Việt Nam 2015 (by CAT) 2/2
 38. Tết 2013
 39. Lễ Phật Đản 2556 (6/5/2012)
 40. Tết 2012
 41. Lễ Vu Lan 2012
 42. Xá Lợi 2011 (1/5
 43. Xá Lợi 2011 (2/5)
 44. Xá Lợi 2011 (3/5)
 45. Xá Lợi 2011 (4/5)
 46. Xá Lợi 2011 (5/5)
 47. Chư Tôn Đức Tăng Ni từ VN(04/11/2012)
 48. Lễ Phật Đản 2556 (6/5/2012)
 49. Tết Nhâm Thìn (22/1/2012)
 50. North Cascade Mountain (4/9/2011)
 51. Lễ Khánh Thành (26/9/2010)
 52. Xưa và Nay

Phật image